Kocioł przystosowany do spalania:
brykiet • drewno • zrębka z wierzby energetycznej • pellet z trocin • węgiel • miał
———————

Kocioł posiada:

• Atest energetyczny oraz certyfikat ekologiczny
• Klasa kotła - najwyższa wg normy PN-EN 303-5 CE.
———————


Zalety kotłów PIRO® - TURBO

  • Wysoka sprawność kotła dzięki nowoczesnej konstrukcji i systemu spalania paliw od 85 ÷ 87%.
  • Czas palenia przy jednorazowym, pełnym uzupełnieniu opału wynosi od 12 ÷ 30 godzin.
  • Elektroniczny regulator temperatury - element sterujący - zwiększa wydajność cieplną, zmniejsza zużycie opału.
  • Dla wygody obsługi zastosowano odpopielanie rusztu bezkurzkowo, co zapewnia czystość w kotłowni.
  • Trwałość gwarantują zastosowane materiały najwyższej jakości. Płaszcz wodny wykonany z blachy o grubości 6mm, reszta konstrukcji z blachy o grubości 5mm.
  • 100% izolacji z wełny mineralnej i obudowa z blachy głębokotłocznej - to minimalne straty cieplne.
  • Ochrona środowiska naturalnego dzięki obniżonej emisji substancji szkodliwych, co potwierdzone jest certyfikatem ekologicznym.
  • Naszym klientom udzielamy 5 letniej gwarancji na kocioł.
  • Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

———————

Charakterystyka techniczna

Wyposażony jest w:

 - wentylator nadmuchu powietrza i mikroprocesorowy regulator temperatury.

Kotły PIRO® - TURBO mogą stanowić źródło ciepła wyłącznie w instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego dla domów jednorodzinnych, mieszkań, zakładów i innych budynków użyteczności publicznej, zabezpieczonych zgodnie z wymogami PN-91/B-02413, w których temperatura nie przekracza 100°C.

Zaleca się zastosowanie pompy wymuszającej obieg czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania, którą obsługuje sterownik.

Kotły typ PIRO® - TURBO produkowane są o znamionowych mocach cieplnych od 9 KW ÷ 120 KW.
———————

 

 

 


FPHU Kotły Piro
Leszek Józef Kopacz

ul. Szafirowa 15
Gronowo Górne
82-310 Elbląg 2

tel. 55 233-30-50,
tel. kom. 601 23 30 27
tel. kom. 601 23 30 19


e-mail: biuro@kotlypiro.pl