Częste pytania

PYTANIA SERWISOWE

Dlaczego kocioł nie osiąga żądanej temperatury?

Prawdopodobne przyczyny:

 • zbyt niska kaloryczność opału
 • źle dobrany kocioł (zbyt mała moc w stosunku do ogrzewanej powierzchni)
 • źle dobrane parametry na sterowniku mające wpływ na proces spalania
 • zanieczyszczone palenisko
 • nieprawidłowy ciąg kominowy
 • brak odpowiedniej ilości powietrza do spalania
Co może wpływać na zły ciąg kominowy?
 • zbyt mały przekrój komina 
 • zły stan techniczny komina – brak regularnego czyszczenia komina powoduje osadzanie się sadzy, co przyczynia się do zmniejszania przekroju i utrudnia przedostawanie się spalin
 • nieszczelność kanału kominowego
Czy można montować kocioł w układzie zamkniętym?

Istnieje możliwość podłączenia kotła w instalacji typu zamkniętego pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia układu w postaci np. zaworu schładzającego.
Szczegółowe przepisy takiego montażu określa norma PN-EN 12828:2013-05E.
Maksymalne ciśnienie robocze kotła w tym układzie to 1,5bar.

Co zrobić gdy sterownik zamontowany na kotle nie działa?

Przed rozpoczęciem obsługi kotła należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, a następnie upewnić się, że do gniazdka dochodzi zasilanie, a także sprawdzić i w razie potrzeby wymienić bezpiecznik. Jeżeli sterownik w dalszym ciągu nie działa należy skontaktować się z serwisem producenta.

Na jakiej minimalnej temperaturze powinien pracować kocioł?

Minimalna zalecana temperatura pracy kotła wynosi 55oC – jest to temperatura na, której nie występuje punkt rosy. Temperatura poniżej punktu  rosy powoduje wykraplanie się wody ze spalin. Jak wiadomo, w spalinach są również związki kwasotwórcze, które z wodą mogą tworzyć kwasy o silnym działaniu korozyjnym i wżerowym.

Co oznacza wydostawanie się wody z kotła?

Zjawisko wydostawania się wody z kotła jest typowym objawem tzw. pocenia lub roszenia, zwłaszcza podczas pierwszego uruchamiania kotła lub po dłuższym przestoju. W takiej sytuacji należy przeprowadzić proces wygrzewania kotła, paląc w nim na temperaturze 65-75oC (min. 55oC na powrocie) od kilku do kilkunastu godzin.

Dlaczego zaleca się stosowanie zaworu czterodrogowego?

Zawór lub czterodrogowy stosuje się w układach instalacji C.O., aby mieszać wodę powracającą z układu grzewczego z wodą zasilającą ten układ w celu podniesienia temperatury na powrocie do kotła. Jest to szczególnie ważne dla przedłużenia żywotności kotła, rzadszego wykonywania czyszczenia i wyższej sprawności urządzenia. Zabieg ten również pozwala zaoszczędzić na paliwie.

Dlaczego do popielnika spada niedopalony opał?

Powodem występowania niedopalonego opału jest zbyt częste podawanie paliwa na palnik co powoduje, że nie spala się on w czasie przestoju. Jednocześnie przyczynami występowania niedopalonego opału może być: zbyt mała ilość powietrza (wówczas należy zwiększyć ilość powietrza i obserwować proces spalania), zła jakość opału, nierównomierny nadmuch na palenisko (spowodowany niedrożnymi otworami w palenisku retortowym).

Dlaczego z kotła wydostaje się dym?
 • zbyt mały przekrój bądź wysokość komina
 • zanieczyszczony kocioł lub komin
 • nieprawidłowy ciąg kominowy
 • zużyte uszczelnienia kotła

Created by Damian Postek IT Technolgies