Częste pytania

PYTANIA SERWISOWE

Prawdopodobne przyczyny:

 • zbyt niska kaloryczność opału
 • źle dobrany kocioł (zbyt mała moc w stosunku do ogrzewanej powierzchni)
 • źle dobrane parametry na sterowniku mające wpływ na proces spalania
 • zanieczyszczone palenisko
 • nieprawidłowy ciąg kominowy
 • brak odpowiedniej ilości powietrza do spalania

 • zbyt mały przekrój komina 
 • zły stan techniczny komina - brak regularnego czyszczenia komina powoduje osadzanie się sadzy, co przyczynia się do zmniejszania przekroju i utrudnia przedostawanie się spalin
 • nieszczelność kanału kominowego

Istnieje możliwość podłączenia kotła w instalacji typu zamkniętego pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia układu w postaci np. zaworu schładzającego.
Szczegółowe przepisy takiego montażu określa norma PN-EN 12828:2013-05E.
Maksymalne ciśnienie robocze kotła w tym układzie to 1,5bar.

Przed rozpoczęciem obsługi kotła należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, a następnie upewnić się, że do gniazdka dochodzi zasilanie, a także sprawdzić i w razie potrzeby wymienić bezpiecznik. Jeżeli sterownik w dalszym ciągu nie działa należy skontaktować się z serwisem producenta.

Minimalna zalecana temperatura pracy kotła wynosi 55oC – jest to temperatura na, której nie występuje punkt rosy. Temperatura poniżej punktu  rosy powoduje wykraplanie się wody ze spalin. Jak wiadomo, w spalinach są również związki kwasotwórcze, które z wodą mogą tworzyć kwasy o silnym działaniu korozyjnym i wżerowym.

Zjawisko wydostawania się wody z kotła jest typowym objawem tzw. pocenia lub roszenia, zwłaszcza podczas pierwszego uruchamiania kotła lub po dłuższym przestoju. W takiej sytuacji należy przeprowadzić proces wygrzewania kotła, paląc w nim na temperaturze 65-75oC (min. 55oC na powrocie) od kilku do kilkunastu godzin.

Zawór lub czterodrogowy stosuje się w układach instalacji C.O., aby mieszać wodę powracającą z układu grzewczego z wodą zasilającą ten układ w celu podniesienia temperatury na powrocie do kotła. Jest to szczególnie ważne dla przedłużenia żywotności kotła, rzadszego wykonywania czyszczenia i wyższej sprawności urządzenia. Zabieg ten również pozwala zaoszczędzić na paliwie.

Powodem występowania niedopalonego opału jest zbyt częste podawanie paliwa na palnik co powoduje, że nie spala się on w czasie przestoju. Jednocześnie przyczynami występowania niedopalonego opału może być: zbyt mała ilość powietrza (wówczas należy zwiększyć ilość powietrza i obserwować proces spalania), zła jakość opału, nierównomierny nadmuch na palenisko (spowodowany niedrożnymi otworami w palenisku retortowym).

 • zbyt mały przekrój bądź wysokość komina
 • zanieczyszczony kocioł lub komin
 • nieprawidłowy ciąg kominowy
 • zużyte uszczelnienia kotła

Created by Damian Postek IT Technolgies