Kocioł przystosowany do spalania:
brykiet • drewno • węgiel • koks • miał
———————

Kocioł posiada:

• Atest energetyczny oraz certyfikat ekologiczny
• Klasa kotła - najwyższa wg normy PN-EN 303-5 CE.
———————

Zalety kotłów PIRO®

  • Wysoka sprawność kotła dzięki nowoczesnej konstrukcji i systemu spalania paliw do 85%.
  • Czas palenia przy jednorazowym, pełnym uzupełnieniu opału wynosi do 12 godzin.
  • Regulator temperatury - miarkownik ciągu spalania jako element sterujący - zwiększa wydajność cieplną, zmniejsza zużycie opału.
  • Dla wygody obsługi zastosowano odpopielanie rusztu bezkurzkowo, co zapewnia czystość w kotłowni.
  • Trwałość gwarantują zastosowane materiały najwyższej jakości. Płaszcz wodny wykonany z blachy o grubości 6mm, reszta konstrukcji z blachy o grubości 5mm.
  • 100% izolacji z wełny mineralnej i obudowa z blachy głębokotłocznej - to minimalne straty cieplne.
  • Naszym klientom udzielamy 5 letniej gwarancji na kocioł.
  • Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 

Charakterystyka techniczna

Kocioł wyposażony jest w:

- miarkownik ciągu spalania,
- termometr,
- statyw ze szczotką do czyszczenia rur płomienicowych
- zastosowano ruszta wodne.  

Kotły PIRO® mogą stanowić źródło ciepła wyłącznie w instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego dla domów jednorodzinnych, mieszkań, zakładów i innych budynków użyteczności publicznej, zabezpieczonych zgodnie z wymogami PN-91/B-02413, w których temperatura nie przekracza 100°C.
Zaleca się zastosowanie pompy wymuszającej obieg czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania.

Kotły typu PIRO® produkowane są o znamionowych mocach cieplnych od 9 KW ÷ 120 KW

 

 


FPHU Kotły Piro
Leszek Józef Kopacz

ul. Szafirowa 15
Gronowo Górne
82-310 Elbląg 2

tel. 55 233-30-50,
tel. kom. 601 23 30 27
tel. kom. 601 23 30 19


e-mail: biuro@kotlypiro.pl